TAXTIME Biuro Rachunkowe Bydgoszcz

OBSZARY DZIAŁANOŚCI

KSIĘGI HANDLOWE

 • Prowadzenie ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, dziennika),
 • Rozliczanie podatku VAT – rejestry sprzedaży, zakupów – rozliczenia krajowe, rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, import usług,
 • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych: BILANS, RZiS, Informacje dodatkowe.

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Ewidencja kosztów i przychodów w PKPiR,
 • Ewidencje podatku VAT – rejestry sprzedaży, zakupów – rozliczenia krajowe, rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, import usług,
 • Rozliczenia podatkowe właścicieli z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • Ewidencji przychodów,
 • Ewidencje podatku VAT — rejestry sprzedaży, zakupów – rozliczenia krajowe, rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów, import usług,
 • Rozliczenia podatkowe właścicieli z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • Ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia.

KADRY I PŁACE

 • Sporządzanie list płac,
 • Prowadzenie teczek pracowniczych,
 • Listy płac,
 • Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) oraz deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4, PIT11),
 • Rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe

 • sporządzanie rozliczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (miesięczne, kwartalne, roczne),
 • opracowywanie różnego rodzaju sprawozdań wymaganych przez poszczególne organy,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej,
 • doradztwo w zakresie wyboru i założenia działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi, celnymi, ZUS, oraz innymi organami,
 • wprowadzenie płatności za pomocą systemów bankowości elektronicznej.
Przewiń na górę